7. klasse på Kertemindeegnens Friskole er starten på en periode med en rød tråd helt op til 10. klasse

Som ny elev i 7. kl. bliver man en del af et ungdomsfællesskab med masser af udfordringer og oplevelser. Vi har stor opmærksomhed på elevernes trivsel i deres nye miljø og hvordan skoleskiftet bedst håndteres. Ud over vores fokus på stærk faglig udvikling gennem hele overbygningen, møder vores elever forskellige tværfaglige udfordringer både i fællesskabet og individuelt. Igennem hele overbygningen arbejder vi med at gøre eleverne selvstændige og tage medansvar.

Teenagere har brug for at spejle sig i andre, derfor laver vi flere aktiviteter og undervisningssituationer, hvor eleverne blandes på tværs af overbygningsklasserne.